Velkommen til Alvehetta FUS barnehage

Alvehetta FUS barnehage har ledige plasser. Barnehagen ligger på Nidelvåsen, og har 3 avdelinger 0-6 år. åpningstid er kl.06.45-17.00. Hos oss kommer leken først. De voksne er varme, rause, dyktige og lekne. Vi utforsker, undrer oss og er nysgjerrige sammen med barna i et miljø fylt av humor, latter og magiske opplevelser. Barna skal føle trygghet, glede og forståelse. Vi er mye ute og liker å være i aktivitet, og lager mat selv 2 ganger om dagen. Du er hjertlig velkommen til oss. Epost: dl.alvehetta@bhg.no eller mobil 41628930, Nidelvåsen 60, 4824 Bjorbekk. (trykk på "velkommen til" for mer info) 

Vår åpningstider er kl 06.45 til 17.00. Vi har stengt 2 uker på midten av juli, julaften og nyttårsaften, fra kl 12 onsdag før skjærtorsdag og 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.  Ut over dette har vi åpent, og har alltid minimum to voksne i hver ende. Vi har 2 pedagoger på hver avdeling sammen med dyktige medarbeidere.

Vi holder til i nytt bygg som stod ferdig april 2016. Vi har et fint uteområde og ligger solrikt til. Vi har svømmeundervisning for førskolebarna på Bjorbekktunet og bruker ellers skog og mark så ofte vi kan til turer. Det er bussforbindelser til nærområdet som vi benytter oss av, og vi har godt samarbeid med Asdal skole som ligger ca 2 km fra oss i kjørelengde. Har vi barn som hører til andre skoler sørger vi for at de også får en fin overgang mellom barnehage og skole.

Våre satsningsområder er "egenledelse i lek og læring" og realfag i barnehagen. I år skal vi også ha stort fokus på kompetanseheving innen barn og mobbing, og vold/misbruk. Dette er for å trygge de ansatte i sin rolle og kunne jobbe best mulig for å ivareta et godt miljø som alle barn kan føle trygghet og trivsel i, og som lærer hvordan de kan takle situajsoner som oppleves vanskelig eller utfordrende.

Egenledelse i lek og læring er FUS sitt store satsningsområde. Alle våre ansatte får kompetanseheving av Marianne Godtfredsen og Kristian Sørensen som har skrevet selve boken. Dette bidrar til at barna blir møtt av et personale som vet hvorfor leken er så viktig, og hvordan man må jobbe for å lære barna å lede seg selv i lek. De lærer ferdigheter som planlegging, organisering, igangsetting, fleksibilitet, selvregulering, selvmonitorering og arbeidshukommelse. Dette er viktige for å løse dagligdagse utfordringer.  Evnen til egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltagelse og medvirkning i barnehagen og senere i livet. Vi bruker rolleleken som verktøy for denne læringen. Vi tenker at alt av læring vi kan gi barna gjennom lek er god læring. Det betyr at barna enten leker selv eller sammen med en voksen. Den voksne kan ha ulike roller etter hva som passer der og da. Noen trenger en lekekamerat, men noen trenger en som kan lede an i leken, evt veilede og støtte et til flere barn, eller bidra med effekter tilpasset tema slik at leken utvikles. Personalet skal se hvor de trengs og hva barna trenger for at målet vårt om at alle skal ha minst ên venn skal bli oppfylt.

Realfag i barnehagen foregår på den måten at barna lærer gjennom lek, bruk av eventyr, spennende eksperimenter, utforsking, undring, samtaler m.m Vi undrer oss sammen med barna om hvorfor ting blir som de blir, eller hva som vil skje dersom.... osv. Det er kjempe gøy å lytte til alle de kreative løsningene som barna tenker ut, og setter ord på. Dette gir grunnlag for gode språklige og mattematiske ferdigheter hos barnet.

Vi serverer 2 måltider hver dag. Skal barnet spise frokost tas det med. De to neste måltidene lager vi. Vi baker brød 4 dager i uken og har varm mat 1 gang i uken. Maten vi lager er mest mulig fra bunnen av, og vi foretrekker grove varianter fremfor fine. Vi prøver å ha varierte retter slik at barna lærer å smake på mange forskjellige smaker. Måltidene består også av grønsaker eller frukt.

Personalet skal være tydelige, men rause, varme voksne for alle barna. Barna skal bli møtt med nysgjerrighet og forståelse. Barna skal bli sett og hørt hver dag, og vi jobber for at alle skal trives og ha gode venner de kan leke med. Vi ønsker å styrke barns selvfølelse og selvbilde, og til å oppleve og tro på, at det er mer en godt nok å være akkurat den "du" er.

Foreldresamarbeid er viktig for oss. Vi ønsker å ta med foreldrene i mange bestemmelser der det er naturlig, og stiller oss gjerne til disposisjon dersom noen ønsker tips eller veiledning når det gjelder foreldrerollen.

Vårt ønske er å være den barnehagen som utgjør en positiv forskjell for deg/dere og ditt/deres barn.

Ønsker du et lite innblikk i hva som skjer i vår hverdag har vi en facebookside som heter Alvehetta FUS barnehage. Du må også gjerne komme innom på besøk eller ta en telefon så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.  (mob 41628930 og dl.alvehetta@bhg.no)