Kontakt oss

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss som jobber i Alvehetta FUS barnehage, enten det gjelder barnehageopptak, ledige stillinger eller annet knyttet til barnehagens arbeid. Avtal helst et møte på forhånd hvis du er nysgjerrig på hvordan barnehagehverdagen ser ut slik at vi kan sette av god tid til deg/dere.

Våre satsningsområder er lek, trivsel og voksenrollen. I tillegg deler vi FUS barnehagenes felles satsning på egenledelse i lek og læring og Smart Mat. Vi er i tillegg med på Arendal kommmune sitt prosjekt om realfag i barnehagen.

Alvehetta FUS barnehage er organisert som en 3 avd. barnhage for 0-6 år. Bjørnungene, Ekornbarna og Revungene.

Besøksadresse

Alvehetta FUS barnehage, Nidelvåsen 60, 4824 Bjorbekk.

Kontaktinfo
Daglig leder: Siri Fyhn Lilleødegård
Tlf:41628930
E-post:dl.alvehetta@bhg.no

Hovednummer til avdelingene
Tlf:90065178